Workshop MEMPROPO 2021 ve Zlíně

Sedmý ročník workshopu MEMPROPO se tentokrát uskutečnil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v prostorách Centra polymerních systémů. Byl uspořádán s podporou UTB ve Zlíně a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny. Workshop byl tentokrát zaměřen jednak na rekapitulaci výsledků projektu KUSmem a na výsledky využití membránových technologií pro potravinářské technologie.

Workshop MEMPROPO 2021 se po roční přestávce uskutečnilo opět tradiční prezenční formou posluchačů a přednášejících. Novinkou bylo to, že několik míst mezi posluchači bylo rezervováno pro studenty a doktorandy UTB ve Zlíně. U přednášek a po jejich skončení pak proběhla vždy krátká diskuse, v níž přednášející reagovali na otázky z publika.

Po zahájení workshopu vystoupil se svou přednáškou rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. Zaměřil se na činnost univerzity, její strukturu a speciálně představil podrobněji Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně. Na UTB ve Zlíně studuje přes deset tisíc studentů a doktorandů a univerzita hledá stále nové možnosti, jak ke studiu přilákat nové studenty.  Zmínil také dlouhodobou spolupráci mezi UTB ve Zlíně a Výzkumným ústavem mlékárenským v Praze, který byl hlavním řešitelem projektu  KUSmem.

Za organizátora workshopu CZEMP bych rád poděkoval UTB ve Zlíně za podporu a spolupráci při organizaci workshopu a za zajištění občerstvení během workshopu. Těšíme se na další ročník workshopu a věříme, že se tato událost stane trvalou součástí setkávání specialistů v oboru potravinářských technologií a membránových specialistů, jak na straně přednášejících, tak na straně posluchačů.