Seminář: Čistota vody a její recyklace

Termín:
15. června 2023, 10:00 – 12:30 hod

Místo konání:
Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6 – Bubeneč

Seminář představí zaměření a činnost České membránové platformy (CZEMP) a její zapojení do národního i mezinárodního výzkumu. V rámci programu Spolupráce představí zástupce CZEMP projekt Membrány v digitální a zelené transformaci průmyslu – MEMGREENTRANS.  V rámci akce zaměřené na problematiku kvality vody bude dále informovat o projektových příležitostech v mezinárodních projektech rámcového programu Horizont Evropa a Mise – Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody a představí příklad úspěšné české účasti v projektu DALIA z výzvy této Mise roku 2021. Cílem semináře je rovněž upozornit na současné i možné budoucí problémy kvality povrchových vod a vyvolat diskusi o možnostech jejich řešení. 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ BYLA UKONČENA


Program