ZÁKLADNÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Milan Šípek, Praha 2018
(ISBN 978-80-906831-5-0, 978-80-7592-023-2)


Brožura Základní membránové procesy vznikla na základě Strategické výzkumné agendy, vypracované v rámci projektu Membránové procesy (MEMPRO). Tento projekt je financován  Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a příjemcem podpory je Česká membránová platforma, z.s. Na vypracování Strategické výzkumné agendy se podílely jednotlivé expertní skupiny. Vedoucím expertní skupiny pro Tlakové membránové procesy byl prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. z Univerzity Pardubice, vedoucím skupiny Membránové dělení plynů a par a pervaporace byl Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. z Ústavu chemické techniky AV ČR, v.v.i., vedoucím expertní skupiny pro Elektromembránové procesy byl Ing. Petr Křižánek, Ph.D. z výzkumného centra MemBrain, s.r.o. a vedoucím expertní skupiny Membránové materiály byl Ing. Miroslav Bleha, CSc. z výzkumného centra MemBrain, s.r.o. Vedoucím všech expertních skupin projektu byl doc. Ing. Milan Šípek, CSc. z výzkumného centra MemBrain, s.r.o.

Cena knihy je 150 Kč, poštovné a balné 90 Kč. Obě ceny jsou včetně DPH.

Cena pro členy CZEMP je 125 Kč včetně DPH a poštovného.