MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Z. Palatý, editor
(VŠCHT Praha 2012, ISBN 978-80-7080-808-5)


Publikace je určena všem pracovníkům, kteří se zabývají možnostmi využití membránových procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a studentům přírodovědných a technických oborů. V devíti kapitolách kniha pojednává o teorii transportu látek membránami, membránových materiálech, tlakových membránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difúzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difúzní dialýze).

Příčinou rychlého rozvoje membránových procesů jsou, vedle ekologických a energetických důvodů, také požadavky chemického, petrochemického, farmaceutického i potravinářského průmyslu. Rozvoj elektrotechnického průmyslu v minulém století byl podmíněn vývojem reverzně osmotické technologie pro získání ultračisté vody. Použití membránových procesů při odsolování mořské vody bude v budoucnosti řešit problém nedostatku pitné vody. Rovněž rozvoj biotechnologií obecně není možný bez rozvoje membránových procesů. Membránové procesy jsou právem považovány za technologii 21. století.

V devíti kapitolách kniha pojednává o teorii transportu látek membránami, membránových materiálech, tlakových membránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difúzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difúzní dialýze).

Cena knihy je 990 Kč, poštovné a balné 90 Kč. Obě ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Členové CZEMP mají 20% slevu na cenu publikace.