Veřejná konzultace k aktualizaci Národní strategie umělé inteligence ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo veřejnou konzultaci k aktualizaci Národní strategie umělé inteligence České republiky. Cílem této veřejné konzultace je znát názor široké veřejnosti a podněty na témata související s umělou inteligencí v České republice.

Účast ve veřejné konzultaci je dobrovolná, nicméně zpětná vazba je velice cenná a pomůže aktualizovat strategii takovým způsobem, aby reflektovala potřeby odborné i laické veřejnosti.

Veřejná konzultace formou dotazníkového šetření je navržena tak, aby zpětně poskytla přehled o názorech a zkušenostech české společnosti s umělou inteligencí a pohled na její potenciál, přínosy a rizika.

Vyplnění dotazníku zabere přibližně pět až deset minut, sběr dat probíhá do 20. 8. 2023.

Více informací zde https://www.mpo.cz/umela-inteligence-verejna-konzultace

Vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ing. Petr Očko, Ph.D.:
V aktualizované Národní strategii umělé inteligence musíme zohlednit potřeby všech aktérů napříč AI hodnotovým řetězcem – od výzkumníků a vývojářů po koncové zákazníky a uživatele. Z toho důvodu je pro nás klíčové, aby byli do procesu přípravy tohoto strategické dokumentu zástupci všech skupin společnosti zapojeni a my byli schopni efektivně reflektovat jejich potřeby.