Činnost CZEMP

Česká membránová platforma Vám představuje aktualizovanou nabídku svých služeb. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro bližší informace o nabízených službách a možnostech další spolupráce. Leták se službami CZEMP si můžete stáhnout zde.

Nabízené služby

INFORMAČNÍ SERVIS
– Informace o činnosti platformy a jejích členů z oblasti membránových procesů
– Kalendář akcí, newsletter, volná pracovní místa v oboru
– Technické a technologické novinky
– Vyhledávání vhodných kandidátů a nabídka volných pracovních míst z oblasti membránových procesů a příbuzných oborů
POŘÁDÁNÍ AKCÍ „NA KLÍČ“
Zajistíme organizace seminářů, workshopů, národních a mezinárodních konferencí na míru dle požadavků zákazníka
VZDĚLÁVÁNÍ A POPULARIZACE OBORU
– Vzdělávání formou odborných seminářů workshopů a kurzů pro laickou i odbornou veřejnost, e-learning
– Výukový modul – ucelený systém vzdělávání o membránových procesech
– Pořádání národních a mezinárodních konferencí
Vydávání publikací a studijních materiálů a jejich prodej
– Vydávání popularizačních a výukových materiálů (postery, videa, brožury)
PREZENTACE ČLENŮ CZEMP
– Prezentace aktivit členů na webových stránkách, konferencích, veletrzích a v rámci pořádaných akcí
– Prezentace u zahraničních partnerů, platforem a asociací
VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ PRO VAŠE PROJEKTY
Vyhledávání partnerů pro vaše projekty v ČR a v zahraničí prostřednictvím našich partnerů: European Membrane House (EMH), European Membrane Society (EMS), German Society for Membrane Technology (DGMT), Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), Technologické centrum AV ČR, Enterprise Europe Network (EEN) a další.
MARKETINGOVÉ SLUŽBY
– Odborné studie, sběr dat, patentové rešerše, stav oboru v ČR
– Vyhledávání marketingových a technických informací
SLEVY PRO ČLENY CZEMP
Sleva registračních poplatků na pořádané akce a vydané publikace
DATABÁZE SUBJEKTŮ Z OBLASTI MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ
Zařazení subjektu do databáze subjektů na webových stránkách www.czemp.cz
SERVIS PRO STUDENTY
– Spolupráce při zajištění praxí a stáží u průmyslových a inovačních partnerů
– Prezentace studentských prací, zveřejnění příspěvků v recenzovaných časopisech a sbornících
– Zvýhodněné členství v CZEMP
– Soutěže pro studenty o nejlepší příspěvky a postery v rámci pořádaných workshopů a konferencí