Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Česká membránová platforma, z.s. Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa, e-mail: info(at)czemp.cz, IČ 22688218 (CZEMP).
  • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o plánovaných akcích pořádaných CZEMP, vydaných publikacích a rozesílání newsletterů o novinkách a probíhajících aktivitách v oboru.
  • Předmětem zpracování je jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa . Uvedený osobní údaj za tímto účelem budeme uchovávat 10 let.
  • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněných zákonem.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na email info@czemp.cz.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.