MELPRO 2020

Poslední ročník konference MELPRO 2020 významně ovlivnila pandemie COVID-19. Jarní termín konference byl zrušen a ani situace v novém termínu 8.-11. listopadu 2020 nebyla příznivější a neumožnila uspořádat konferenci prezenční formou. Akce se uskutečnila online prostřednictvím aplikace ZOOM a z hodnocení 132 účastníků z 27 zemí světa byla více než úspěšná. 

Na zahájení konference vystoupili prof. Enrico Drioli z Itálie, předseda vědeckého výboru konference MELPRO a místopředseda Ing. Luboš Novák, CSc. Posterová sekce se konala 8. listopadu 2020 od 16 do 19 hodin. Na konferenci bylo prezentováno celkem 43 posterů, z toho 12 posterů studentů a doktorandů. Nejlepší studentské a doktorandské postery byly oceněny a vyhlášeny v rámci závěrečného ceremoniálu.

Ve dnech 9. – 11. listopadu 2020 probíhala konference ve dvou paralelních virtuálních místnostech A a B. Každá tato místnost měla samostatnou registraci, k níž měli přístup pouze přihlášení účastníci konference. Vědecký program konference tvořilo pět plenárních přednášek, třináct klíčových a padesát devět krátkých přednášek. Po přednášce měli účastníci konference možnost položit dotazy stejně jakoby tomu bylo na běžné konferenci. 

Letošní ročník konference se zaměřil na tato témata: 

 • Nové membránové materiály
 • Separace plynů, kapalin a par
 • Tlakové membránové procesy
 • Elektrochemické membránové procesy
 • Membránové systémy při zpracování vody, biotechnologické a biomedicínské aplikace
 • Membránové operace v procesním inženýrství
 • Modelování a simulace v membránových systémech
 • Membránové systémy v těžebním průmyslu
 • Membránové procesy ve vesmíru
 • Nové trendy v membránových aplikacích
 • Membránové systémy pro nové zemědělství

Panelová diskuse – ÚPRAVA VOD se konala v pondělí 9. listopadu 2020.
Moderátory diskuse byli prof. Enrico Drioli a Dr. Luboš Novák a účastníky diskuse byli prof. Zhaoliang Cui (Čína), Dr. Paolo Vacca (Itálie), Dr. Marek Bobák (MemBrain, Česká republika) a Zbyněk Petráš (MEGA, Česká republika). 

Cena studenta – vyhlášení oceněných studentů bylo součástí závěrečného ceremoniálu.
Oceněnými studenty se stali: 
Kostadin Petrov (Nizozemsko)  ústní prezentace
Tomi Mantel (Německo) ústní prezentace
Selin Özkul (Nizozemsko) posterová prezentace

Konferenci zakončil prof. Drioli 11. listopadu 2020 odpoledne, vyhlásil výsledky studentské soutěže a všichni účastníci byli pozváni na další ročník konference MELPRO, který se uskuteční v roce 2022. 
Pevně věříme, že se budeme moci setkat na tradiční konferenci a užijeme si osobní setkání.