Workshop studentských prací 2021 proběhl opět online

Dne 24. listopadu 2021 se uskutečnil již devátý ročník Workshopu studentských prací 2021 a již podruhé se s ohledem na aktuální pandemickou situaci musel workshop konat on-line formou. 

Hodnotící komise a organizátoři z České membránové platformy se sešli v Membránovém inovačním centru osobně a sledovali online prezentace studentů přihlášených na akci. Prezentováno bylo devět přednášek a sedm posterů z českých a polských univerzit. 


Hodnotící komise vybrala čtyři příspěvky, které byly oceněné finančními odměnami:


Přednášky:

Barbory Kamenické (Univerzita Pardubice) – ADSORPTION OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS ON CARBONACEOUS SORBENTS

Tomáše Dufka (TUL) – POSSIBILITIES OF USING NANOFIBERS IN THE PROCESS OF MEMBRANE DISTILLATION

Jana Čížka (ÚCHP Praha) – SEPARATION OF RACEMIC COMPOUNDS ON POLYIMIDE-BASED MEMBRANE

Poster

Anežky Novákové (VŠCHT Praha) – INFLUENCE OF ELECTRODIALYSIS ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF WHEY PROTEINS


Děkujeme městu Česká Lípa za finanční podporu letošního ročníku workshopu a společnosti MemBrain za pomoc při organizaci akce.