Čistota vody a její recyklace

Společný seminář České membránové platformy a Technologického centra Praha

Seminář představí zaměření a činnost České membránové platformy (CZEMP) a její zapojení do národního i mezinárodního výzkumu. Zástupce CZEMP představí projekt Membrány v digitální a zelené transformaci průmyslu – MEMGREENTRANS, jehož realizace proběhne v rámci programové aktivity Spolupráce.  V rámci akce zaměřené na problematiku kvality vody bude dále informovat o projektových příležitostech v mezinárodních projektech rámcového programu Horizont Evropa a Mise Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody a představí příklad úspěšné české účasti v projektu DALIA z výzvy této Mise roku 2021.

Seminář Chtěl by rovněž upozornit na současné i možné budoucí problémy kvality povrchových vod a vyvolat diskusi o možnostech jejich řešení.

Program semináře:


Registrace

09:30 – 10:00
Registrace
10:00 – 10:05
Přivítání a úvodní slovo
10:05 – 10:25 Představení České membránové platformy, z.s.
Jan Bartoň (CZEMP)
Představení České membránové platformy, z.s.
Jan Bartoň (CZEMP)
10:25 – 11:10
Příležitosti pro žadatele v rámcovém programu Horizont Evropa a souvisejících iniciativách
Jana Čejková, Petr Pracna (TC Praha, národní kontakty programu Horizont Evropa)

10:25 – 11:10 Příležitosti pro žadatele v rámcovém programu Horizont Evropa a souvisejících iniciativách
Jana Čejková, Petr Pracna (TC Praha, národní kontakty programu Horizont Evropa)

11:10 – 11:35 Vývoj jakosti vody v řekách a nové polutanty – priority pro technologie čištění
Josef Fuksa (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)

11:35 – 12:00 Příklad úspěšného projektu DALIA z výzvy Mise – Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
Petr Pavlík (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)

12:05 – 12:30 Diskuse a networking

09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:05 Přivítání a úvodní slovo
10:05 – 10:25 Představení České membránové platformy, z.s. – Jan Bartoň (CZEMP)
10:25 – 11:10 Příležitosti pro žadatele v rámcovém programu Horizont Evropa a souvisejících iniciativách
Jana Čejková, Petr Pracna (TC Praha, národní kontakty programu Horizont Evropa)
11:10 – 11:35
11:35 – 12:00
12:05 – 12:30 Diskuse a networking