MEMPROPO 2022

Již 8. ročník workshopu MEMPROPO, se uskuteční 12. října 2022 od 9:00 hodin na VŠCHT Praha na Ústavu chemie ochrany prostředí (ÚCHOP). VSČHT Praha je členem České membránové platformy a společná organizace workshopu navazuje na spolupráci s Ústavem chemie ochrany prostředí a především s Ing. Markem Šírem, Ph.D. Dalším spoluorganizátorem akce je Česká technologická platforma pro potraviny při PK ČR. Hlavním tématem letošního workshopu bude opět situace s využitím vody v potravinářském průmyslu a obecně i využívání moderních technologií pro čištění odpadních vod. Na letošním workshopu bude podrobněji řešeno téma membránové destilace. Díky aplikaci této technologie lze efektivně využívat odpadní teplo, vznikající nejen v potravinářských provozech.

Opomenuto nebude ani využití syrovátky pro nepotravinářské účely. Přednášky budou prezentovat specialisté z VŠCHT Praha a dalších vysokých škol s chemickým zaměřením a také představitelé průmyslu. Výstupem workshopu bude sborník prezentovaných přednášek.

Akce není zpoplatněna a registrovat se můžete již nyní vyplněním přihlašovacího formuláře

Počátky workshopu MEMPROPO jsou spojeny s projektem KUSmem, který byl realizován za finanční podpory z programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství v letech 2015 až 2018. Organizace workshopu se od začátku ujaly Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) a Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP). V letech 2015 až 2018 se na workshopech prezentovaly aktuální výsledky projektu KUSmem, který byl z větší části zaměřen na využití membránových technologií v potravinářském průmyslu. CZEMP spolu s ČTPP byly v rámci projektu KUSmem garanty propagace výsledků projektu. 

Po skončení projektu KUSmem v r. 2019 bylo rozhodnuto v rámci udržitelnosti projektu pokračovat v organizaci workshopů, které se staly místem, kde je možné prezentovat výsledky aplikací membránových technologií i v jiných potravinářských oborech, nejen v mlékárenství.