JAK PREZENTOVAT ODBORNÉ VÝSLEDKY

Eva Juláková
(VŠCHT 2015, ISBN: 9748-80-7080-935-8)

Osm důvodů, proč knihu číst nebo v ní podle potřeby hledat.

1. Tlak na publikování jako určitou formu „výkonů“ stále roste. Všichni píší odborné články nebo knihy, sepisují projekty, žádají o granty, jezdí přednášet na konference a sympozia, vytvářejí postery atd. Tato kniha (průvodce) by měla nabídnout pomoc těm, kteří se v tom necítí nejjistěji.

2. V našem systému vzdělávaní není pamatováno na výchovu budoucích vědeckých pracovníků k obratnosti při sestavování odborných sdělení nebo na výchovu těch, kteří by mohli vykonávat lektorské či redaktorské úkoly. Kniha by mohla tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout autorům návod ke správnému formálnímu vyjádření jejich odborného know-how.

Další důvody, proč knihu číst naleznete ZDE.

Cena publikace je 190 Kč, poštovné 90 Kč. Obě ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Cena pro členy CZEMP je 190 Kč včetně DPH.